Selecteer een pagina

Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs na de zomervakantie weer volledig open!

Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs gaan na de zomervakantie weer volledig open. Leerlingen op het funderend onderwijs hoeven geen afstand meer te houden.

De 1,5 meter afstandsregel tussen leerlingen op middelbare scholen wordt ook losgelaten, ook als ze 18 jaar of ouder zijn. Daardoor ontstaat er ruimte voor bijvoorbeeld diploma-uitreikingen of lessen met meer leerlingen.

Leerlingen en onderwijspersoneel houden nog wel 1,5 meter afstand. In de praktijklessen in het beroepsgerichte onderwijs en het praktijkonderwijs is dat niet altijd mogelijk, dus daar houden leerlingen en onderwijspersoneel zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand.

De gymlessen starten na de zomervakantie ook weer op
Alle gymlessen beginnen ook weer na de zomervakantie. Leerlingen op het basis- en voortgezet onderwijs hoeven onderling geen 1,5m afstand te houden. Gymleraren kunnen hierdoor weer hun normale gymles geven zonder restricties.

Start nieuwe schooljaar 2020/2021
De start van het nieuwe schooljaar is afhankelijk van de regio waar de school zich bevindt. Om de schoolvakanties te spreiden heeft Nederland 3 regio’s. Dit zijn de regio’s noord, midden en zuid. De vakantiespreiding vermindert de vakantiedrukte in de schoolvakanties.

Overzicht schoolvakanties:
Regio noord:    10 juli t/m 22 augustus 2020
Regio midden:  17 juli t/m 29 augustus 2020
Regio zuid:       24 juli t/m 5 september 2020

Onderwijsprofessionals zijn als voorbereiding op het nieuwe schooljaar vaak al eerder aan het werk op school. Roosters moeten afgestemd worden, klassen op orde gemaakt en er moet overleg worden over allerlei zaken die spelen binnen een school. Alles gericht erop om na de zomervakantie alle leerlingen weer met een goed en veilig gevoel te kunnen ontvangen in een nieuw schooljaar.