100% bereik in het voortgezet onderwijs

VO-magazine & VO-actueel

Titel: VO-Magazine en VO-Actueel
Uitgever:
VO-raad
Onderwijstype: Voortgezet onderwijs
Doelgroep: Schoolbestuurders, schoolleiders & directie

VO-Magazine wordt verstuurd aan schoolleiders, directies en bestuurders. Het is het medium om deze doelgroep te bereiken. Het informeert de leden van de VO-raad en andere belangstellenden over alle belangrijke thema’s en actuele ontwikkelingen binnen het voorgezet onderwijs. VO-Magazine stimuleert het debat over de eigen beleidsagenda en in de sector.

VO-Actueel is de digitale nieuwsbrief van de VO-raad. In deze nieuwsbrief kunnen vacatures voor bestuurders, schoolleiders en teamleiders worden opgenomen. De vacature wordt dan ook op de website van de VO-raad geplaatst.

100% bereik in het voortgezet onderwijs

VO-magazine & VO-actueel

Titel: VO-magazine en VO-actueel
Uitgever:
VO-raad
Onderwijstype: Voortgezet Onderwijs
Doelgroep: Schoolleiders, directies & bestuurders

Het VO-magazine wordt verstuurd aan schoolleiders, directies en bestuurders. Het is het medium om deze doelgroep te bereiken. Het informeert de leden van de VO-raad en andere belangstellenden over alle belangrijke thema’s en actuele ontwikkelingen binnen het voorgezet onderwijs. VO-magazine stimuleert het debat over de eigen beleidsagenda en in de sector.

VO-actueel is de digitale nieuwsbrief van de VO-Raad. In deze nieuwsbrief kunnen vacatures voor bestuurders, schoolleiders en teamleiders worden opgenomen. De vacature wordt dan ook op de website van de VO-raad geplaatst.

Interesse om te adverteren?

Voor meer informatie of reserveringen, neem dan contact op met OnderwijsMedia. Wilt u een mediacampagne en/of adverteren in verschillende uitgaven? Dat kan ook. Wij adviseren u graag over de optimale inzet van onze media voor uw doeleinden.

T. 020 – 33 08 998
E. sales@onderwijsmedia.nl

Over VO-Raad

VO-magazine en VO-actueel zijn uitgaven van de VO-raad. De VO-raad is een vereniging van scholen die (vrijwel) alle schoolbesturen in het voortgezet onderwijs vertegenwoordigd. De raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Bovendien bevordert de VO-raad de kwaliteit van het onderwijs en faciliteert zij schoolleiders, directies en bestuurders bij het vervullen van hun taak. Tenslotte voert de VO-raad overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.