Magazine van de vereniging openbaar onderwijs

onze school

Titel: Onze School
Uitgever:
Vereniging Openbaar Onderwijs
Onderwijstype: Primair onderwijs, voortgezet onderwijs
Doelgroep: Schoolbestuurders, schoolleiders, directie, leerkrachten, docenten, onderwijs ondersteunend personeel, begeleiders, mentoren & decanen

Onze School is het magazine van de Vereniging Openbaar Onderwijs: informatief, leuk, verdiepend, eerlijk en af en toe eigenwijs. Met aandacht voor wat het openbaar onderwijs interesseert. En met verrijkende en nuttige informatie voor de leerkrachten en ouders op school.

Voor ouders, MR, ouderraad, leerkrachten, schoolleiders en schoolbestuurders.

Interesse om te adverteren?

Voor meer informatie of reserveringen, neem dan contact op met OnderwijsMedia. Wilt u een mediacampagne en/of adverteren in verschillende uitgaven? Dat kan ook. Wij adviseren u graag over de optimale inzet van onze media voor uw doeleinden.

T. 020 – 33 08 998
E. sales@onderwijsmedia.nl

over vereniging openbaar onderwijs

Onze School is een uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). De VOO behartigt de belangen van het openbaar onderwijs zonder enig voorbehoud en opereert onafhankelijk van welk partijpolitiek of welk groepsbelang dan ook. VOO behartigt de belangen van zo’n 2.000 openbare scholen, in het bijzonder hun medezeggenschapsraden en ouderraden.