Selecteer een pagina

Magazine voor openbaar onderwijs

onze school

Titel: Onze School
Uitgever:
VOO
Onderwijstype: Basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Doelgroep: Leraren, schoolleiders, directies en schoolbesturen

Onze School is het magazine van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Het blad is informatief, verdiepend, eerlijk en af en toe eigenwijs. Het heeft aandacht voor wat het openbaar onderwijs interesseert en staat vol met verrijkende en nuttige informatie voor leerkrachten en ouders.

Interesse om te adverteren?

Voor meer informatie of reserveringen, neem dan contact op met OnderwijsMedia. Wilt u een mediacampagne en/of adverteren in verschillende uitgaven? Dat kan ook. Wij adviseren u graag over de optimale inzet van onze media voor uw doeleinden.

T. 030 – 210 23 86 
E. sales@onderwijsmedia.nl

over VOO

Onze School is een uitgave van de VOO. De VOO behartigt de belangen van het openbaar onderwijs zonder enig voorbehoud en opereert onafhankelijk van welk partijpolitiek of welk groepsbelang dan ook. VOO behartigt de belangen van zo’n 2.000 openbare scholen, in het bijzonder hun medezeggenschapsraden en ouderraden.