MR Magazine

Titel: MR Magazine
Uitgever:
Wolters Kluwer
Onderwijstype: Primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo
Doelgroep: Onderwijs Ondersteunend Personeel

Magazine voor medenzeggenschapsraad (MR) leden op scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Op een toegankelijke wijze helpt dit magazine MR’en te informeren en professionaliseren. Het houdt ze op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs.

Interesse om te adverteren?

Voor meer informatie of reserveringen, neem dan contact op met OnderwijsMedia. Wilt u een mediacampagne en/of adverteren in verschillende uitgaven? Dat kan ook. Wij adviseren u graag over de optimale inzet van onze media voor uw doeleinden.

T. 020 – 33 08 998
E. sales@onderwijsmedia.nl

Over Wolters Kluwer

MR Magazine wordt uitgegeven door Wolters Kluwer. Als wereldwijde leverancier van professionele informatie, software-oplossingen en diensten legt Wolters Kluwer zich erop toe professionals in staat te stellen beter zaken te doen en complexe problemen vol vertrouwen op te lossen in een voortdurend veranderende wereld.