Vakblad voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs

JSW

Titel: JSW
Uitgever:
ThiemeMeulenhoff
Onderwijstype: Basisonderwijs en speciaal onderwijs
Doelgroep: Leraren

JSW (Jeugd in School en Wereld) bestaat uit een vakblad, een digitale nieuwsbrief en een website die zich richten op het basisonderwijs en speciaal onderwijs. De uitgaven bevatten praktische artikelen over lesmethodes, werkwijzen en interviews met onderwijsdeskundigen. De thema’s die JSW behandelt zijn onder meer taal en rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, passend onderwijs en professionalisering van de leerkracht.

Vakblad voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en opleiding

JSW

Titel: JSW (Jeugd in School en Wereld)
Uitgever:
ThiemeMeulenhoff
Onderwijstype: Primair Onderwijs
Doelgroep: Leerkrachten en docenten

JSW (Jeugd in School en Wereld) biedt een vakblad, website en digitale nieuwsbrief voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en de pabo’s. De uitgaven bevatten praktische (overzichts)artikelen, methodebesprekingen of -vergelijkingen, ervaringen van leerkrachten met een bepaalde aanpak of werkwijze, en interviews met onderwijsgevenden en deskundigen op een bepaald gebied. De vakgebieden van JSW zijn: taal, rekenen-wiskunde, ICT en media, sociaal-emotionele ontwikkeling, oriëntatie op mens en wereld, passend onderwijs en professionalisering.

Interesse om te adverteren?

Voor meer informatie of reserveringen, neem dan contact op met OnderwijsMedia. Wilt u een mediacampagne en/of adverteren in verschillende uitgaven? Dat kan ook. Wij adviseren u graag over de optimale inzet van onze media voor uw doeleinden.

T. 030 – 210 23 86 
E. sales@onderwijsmedia.nl

Over Thiememeulenhoff

JSW is een uitgave van ThiemeMeulenhoff. ThiemeMeulenhoff is een uitgeverij met een lange geschiedenis, die zich in 225 jaar heeft ontwikkeld van educatieve uitgeverij tot ontwerper van onderwijsleerprocessen. ThiemeMeulenhoff maakt leermiddelen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs.