Vakblad voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en opleiding

JSW

Titel: JSW
Uitgever:
ThiemeMeulenhoff
Onderwijstype: Primair onderwijs
Doelgroep: Leerkrachten & docenten

JSW (Jeugd in School en Wereld) biedt een vakblad, website en digitale nieuwsbrief voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en de pabo’s. De uitgaven bevatten praktische (overzichts)artikelen, methodebesprekingen of -vergelijkingen, ervaringen van leerkrachten met een bepaalde aanpak of werkwijze, en interviews met onderwijsgevenden en deskundigen op een bepaald gebied. De vakgebieden van JSW zijn: taal, rekenen-wiskunde, ICT en media, sociaal-emotionele ontwikkeling, oriëntatie op mens en wereld, passend onderwijs en professionalisering.

Vakblad voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en opleiding

JSW

Titel: JSW (Jeugd in School en Wereld)
Uitgever:
ThiemeMeulenhoff
Onderwijstype: Primair Onderwijs
Doelgroep: Leerkrachten en docenten

JSW (Jeugd in School en Wereld) biedt een vakblad, website en digitale nieuwsbrief voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en de pabo’s. De uitgaven bevatten praktische (overzichts)artikelen, methodebesprekingen of -vergelijkingen, ervaringen van leerkrachten met een bepaalde aanpak of werkwijze, en interviews met onderwijsgevenden en deskundigen op een bepaald gebied. De vakgebieden van JSW zijn: taal, rekenen-wiskunde, ICT en media, sociaal-emotionele ontwikkeling, oriëntatie op mens en wereld, passend onderwijs en professionalisering.

Interesse om te adverteren?

Voor meer informatie of reserveringen, neem dan contact op met OnderwijsMedia. Wilt u een mediacampagne en/of adverteren in verschillende uitgaven? Dat kan ook. Wij adviseren u graag over de optimale inzet van onze media voor uw doeleinden.

T. 020 – 33 08 998
E. sales@onderwijsmedia.nl

Over Thiememeulenhoff

ThiemeMeulenhoff is een Nederlandse uitgeverij met een lange geschiedenis. In 225 jaar heeft ThiemeMeulenhoff zich ontwikkeld van educatieve uitgeverij tot ontwerper van onderwijsleerprocessen. Ze maken leermiddelen voor het primair, voortgezet en beroepsonderwijs.