Benut de kracht van medezeggenschap

InfoMR

Titel: InfoMR
Uitgever:
Algemene Onderwijsbond (AOb)
Onderwijstype: Primair onderwijs, voortgezet onderwijs
Doelgroep: Onderwijs Ondersteunend Personeel

InfoMR is een uitgave van de Algemene Onderwijsbond (AOb) voor de personeelsgeleding van medezeggenschapsraden.

Interesse om te adverteren?

Voor meer informatie of reserveringen, neem dan contact op met OnderwijsMedia. Wilt u een mediacampagne en/of adverteren in verschillende uitgaven? Dat kan ook. Wij adviseren u graag over de optimale inzet van onze media voor uw doeleinden.

T. 020 – 33 08 998
E. sales@onderwijsmedia.nl

over algemene onderwijsbond (aob)

InfoMR is een uitgave van de Algemene Onderwijsbond (AOb). De AOb is de grootste onderwijsbond en speelt daarom een belangrijke rol in het overleg tussen overheid, schoolbesturen en andere belangenorganisaties. Regelmatig zet de AOb de toon in het maatschappelijk debat. Het streven naar goed onderwijs gaat bovendien verder dan de landsgrenzen, ook in internationaal verband speelt de AOb een prominente rol.