Hét vakblad voor ontwikkeling, opvoeding en onderwijs van jonge kinderen

hjk

Titel: HJK
Uitgever:
ThiemeMeulenhoff
Onderwijstype: Onderbouw basisonderwijs en kinderopvang
Doelgroep: Leraren en pedagogisch medewerkers

HJK (Het Jonge Kind) is het enige vakblad voor professionals die zich in educatieve context bezighouden met het jonge kind (3-8 jaar) en is het meest geraadpleegde vakblad over dit onderwerp. HJK bevordert de professionalisering van deze onderwijsprofessionals en helpt hen met antwoorden op vragen waar zij dagelijks tegenaan lopen, altijd met een koppeling tussen theorie en praktijk. Het blad wordt ondersteund door een website en een digitale nieuwsbrief. Jaarlijks organiseert HJK samen met de AOb het landelijk congres Jonge Kind.

Vakblad voor ontwikkeling, onderwijs en opvoeding aan het jonge kind

Het jonge kind (hjk)

Titel: Het Jonge Kind (HJK)
Uitgever:
Uitgeverij ThiemeMeulenhoff
Onderwijstype: Kinderopvang, primair onderwijs
Doelgroep: Leerkrachten, docenten, begeleiders, mentoren & decanen

HJK is het meest geraadpleegde vakblad in het basisonderwijs. Het is het enige vakblad voor professionals die zich in educatieve context bezighouden met het jonge kind (3-8 jaar). Ondersteund met een website en digitale nieuwsbrief helpt HJK met artikelen en rubrieken de professional met antwoorden op vragen waar ze dagelijks tegenaan lopen. Altijd een koppeling tussen theorie en praktijk. Jaarlijks organiseert HJK ook een congres.

HJK is bestemd voor leerkrachten van groep 1 t/m 4 in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs, voor pabostudenten en -docenten, managers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, directeuren, intern begeleiders, bibliotheken, mediatheken en onderwijsinspecties.

Interesse om te adverteren?

Voor meer informatie of reserveringen, neem dan contact op met OnderwijsMedia. Wilt u een mediacampagne en/of adverteren in verschillende uitgaven? Dat kan ook. Wij adviseren u graag over de optimale inzet van onze media voor uw doeleinden.

T. 030 – 210 23 86 
E. sales@onderwijsmedia.nl

Over ThiemeMeulenhoff

HJK is een uitgave van ThiemeMeulenhoff. ThiemeMeulenhoff is een uitgeverij met een lange geschiedenis, die zich in 225 jaar heeft ontwikkeld van educatieve uitgeverij tot ontwerper van onderwijsleerprocessen. ThiemeMeulenhoff maakt leermiddelen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs.