Selecteer een pagina

Het vakblad van CNV Schoolleiders

Direct 

Titel: Direct
Uitgever:
CNV Schoolleiders
Onderwijstype: Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo
Doelgroep: Schoolleiders, directies en schoolbesturen

Direct is een vakblad voor schoolleiders in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Het is het officiële magazine van CNV Schoolleiders en verschijnt zes keer per jaar.

Interesse om te adverteren?

Voor meer informatie of reserveringen, neem dan contact op met OnderwijsMedia. Wilt u een mediacampagne en/of adverteren in verschillende uitgaven? Dat kan ook. Wij adviseren u graag over de optimale inzet van onze media voor uw doeleinden.

T. 030 – 210 23 86 
E. sales@onderwijsmedia.nl

over cnv schoolleiders

Direct is een uitgave van CNV Schoolleiders. CNV Schoolleiders is de vakvereniging die opkomt voor het welzijn en de belangen van leidinggevenden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. CNV Schoolleiders ondersteunt met relevante informatie voor de beroepspraktijk, individuele rechtsbijstand en belangenbehartiging.